Şehir Planı Çalışmamız

  1. Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan planlama ,altyapı,mühendislik,temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacı ile oluşturulan coğrafi bilgi sistemlerinin kent bazındaki bir uygulamasıdır.
  2. Bu nedenle işletmenin için bulunduğu ve etkilendiği ortamın her yönüyle ele alınarak, işletmeninüstün ve zayıf yönleri belirlenmeli, sonrasında dış çevre faktörlerinin işletmeye sunduğu fırsatlar ve olasıtehditler birleşiminde işletme için en rasyonel yol haritasının oluşturulması gerekmektedir. Stratejik Analiz Süreci İşletme Dışı Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Genel Uzak Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi - Yönetim - Finansman ve Muhasebe - Tedarikçiler - İnsan Kaynakları - Yasal - Müşteriler - Altyapı - Ekonomik- Rakipler - Üretim ve Operasyon - Sosyo Kültürel - İkame Mal ve Hizmetler - Pazarlama - Demografik - Finansal Kuruluşlar - Teknolojik - Sendikalar - Uluslararası Fırsat ve Tehditler Üstünlük ve Zayıflıklar Durum Belirleme Matrisleri - SWOT ( Fırsat – Tehdit = Üstün ve Zayıf Yönler) - Pozisyon Güçleri (İtici ve Engelleyici Unsurlar) - Denge Analizi (Denge = Azaltan – Yükselten Faktörler) IV – İç Çevre Analizi İç çevre analizi, örgütün elinde bulunan kaynaklar, süreçler, var olan uygulama ve başarı durumunundeğerlendirilmesidir. Kaynaklar, çalışanları, örgüt içi sosyo-ekonomik yapıyı, iletişim ve diğer öğeleri;süreçler, tüm örgüt ve örgüt içi birimlerin her biri için yapılan uygulamaları; başarı ise, geçmiştekiperformans ve sonuçların bugünle karşılaştırılmasını ifade eder. Strateji oluştururken iç çevre analizsonuçlarını kullanmak oldukça önemlidir. Örgütün iç çevre analizinin yapılması, örgütün niteliğinin veperformansının artırılması ile maliyetleri azaltma yoluna gidilmesine yardımcı olur.

Yorumlar (0)

Yorum yaz

baskı beton
.
baskı beton
.