Tasarım Çalışmamız

Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı tasarım disiplinlerinin ve bu programı başarıyla bitiren mezunların, hem kuramsal hem pratik yönlerinin uluslararası düzeyde güçlü ve yaratıcı boyutlarla donanacağı hedefiyle kurulmuştur. Farklı konu ve yaklaşımlar arasındaki ilişkilerinin üzerinde durulması öğrencilere daha geniş kapsamlı bir eğitim olanağı sağlamaktadır.  Her bir öğrenci; önemli ve yaratıcı beceriler, özgün deneyimler ve uzmanlaşmış bilgiyle programdan mezun olacaktır. Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çalışmalarını çok-disiplinli/disiplinler ötesi bir bakış açısıyla aşağıda ayrı ayrı listelenen öncelikli çalışma alanları ve araştırma konuları üzerine yoğunlaştırmaktadır:

Yorumlar (0)

Yorum yaz

baskı beton
.
baskı beton
.